Διαδικτυακή Συνάντηση Ιατρικών Βιβλιοθηκών, Πέμπτη 11/5 και ώρα 11.00 π.μ