Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Απολογισμός Συνάντησης 10-2-2022