Δελτίο Τύπου – Το 85ο Συνέδριο της IFLA στην Αθήνα