Δελτίο Τύπου “Οι βιβλιοθήκες με το βλέμμα στο μέλλον”