Όλοι οι απόφοιτοι των σχολών Bιβλιοθηκονομίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.

Υποβολή Αίτησης Μέλους
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να την υποβάλετε προς την ΕΕΒΕΠ.

Η ΕΕΒΕΠ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας.

Κόστος
Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή στα 20 ευρώ.

Οι φοιτητές των σχολών βιβλιοθηκονομίας μπορούν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη με ετήσια συνδρομή 10 ευρώ.

Μέλη που έχουν διακόψει την συνδρομή τους μπορούν να επανεγγραφούν στην ΕΕΒΕΠ υποβάλλοντας την ίδια αίτηση, με τη σημείωση: επανεγγραφή.

Βιβλιοθήκες Μέλη

Βιβλιοθήκες μπορούν να γραφτούν ως μέλη στην ΕΕΒΕΠ συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.  Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Οι βιβλιοθήκες μέλη δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή 2 υπαλλήλων τους στα σεμινάρια  που διοργανώνονται από την ΕΕΒΕΠ.

Υποβολή Αίτησης Βιβλιοθήκης  Μέλους

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση εγγραφής μέλους βιβλιοθήκης και να την υποβάλετε προς την ΕΕΒΕΠ.

Ο αριθμός λογαριασμού της Ένωσης στην Εθνική Τράπεζα: GR0901101290000012929608698.

Θα σας παρακαλούσαμε να διαβιβάζετε το αποδεικτικό της τράπεζας στο email: enosiebep@gmail.com