• Μερικά από τα οφέλη του να είναι κανείς μέλος της ΕΕΒΕΠ είναι:

  • Έκπτωση στις δραστηριότητές της (συνέδρια, σεμινάρια κ.α.),
  • Επικοινωνία με τους επαγγελματίες στη χώρα και ενδυνάμωση της παρουσίας τους,
  • Επικοινωνία με τους Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
  • Διαμόρφωση της εθνικής επαγγελματικής ατζέντας,
  • Συμβολή στη διαμοίραση της επαγγελματικής γνώσης και της εμπειρίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών,
  • Συμβολή στη διαμόρφωση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων,
  • Ενημέρωση επί των τάσεων, της τεχνολογίας και των καινοτομιών του επαγγέλματος,
  • Ενίσχυση των Βιβλιοθηκών και του επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο,
  • Αξιολόγηση της καθημερινότητας της βιβλιοθήκης σε σύγκριση με τις ομοειδείς της,
  • Δημοσιοποίηση των δράσεων των Βιβλιοθηκών μέσω των εργαλείων επικοινωνίας της Ένωσης,
  • Δημιουργία συνεργιών, συμμαχιών και κοινών δράσεων,
  • Βελτίωση του κόσμου μέσω των Βιβλιοθηκών.

 Παρακαλούμε δείτε την επιστολή Εγγραφή_Επανεγγραφή