Β Κύκλος Κινητικότητας 2022 για θέσεις Βιβλιοθηκονόμων

Στο πλαίσιο του Β Κύκλου Κινητικότητας 2022 έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω θέσεις: KINHTIKOTHTA_202212  Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://hr.apografi.gov.gr  έως και τις 14 Δεκεμβρίου.