Ανακοίνωση για την απώλεια αγαπημένων μελών της Βιβλιοθηκονομικής Κοινότητας