Ανακοίνωση για προβολή μέσω video των βιβλιοθηκών στο IFLA WLIC19