Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

 Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

LIBR15-6

για  τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών

 στην Κάντζα Περισσότερα…