Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

 Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

LIBR15-6

για  τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών

 στην Κάντζα Περισσότερα…

EU Projects Officer at LIBER

Are you innovative and flexible, and would you like to work for an international library organisation?

Are you aware of recent developments in the library sector? Do you have a talent for working with stakeholders from different countries? Come join the LIBER team. Περισσότερα…

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2015

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσφέρει δύο υποτροφίες για τις βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) σε νέους βιβλιοθηκονόμους για να αναπτύξουν τις καταλογογραφικές τους δεξιότητες βοηθώντας τη βιβλιοθηκονομική ομάδα της Αμερικανικής Σχολής στη δημιουργία ηλεκτρονικών εγγραφών τεκμηρίων για κάθε τόμο της συλλογής των σπάνιων βιβλίων, στη διόρθωση βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου AMBROSIA και στη δημιουργία εγγραφών τεκμηρίων για όλους τους τόμους πολύτομων εκδόσεων και αρχείων (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, περιοδικές εκδόσεις και αρχειακές συλλογές). Περισσότερα…

Job Opening: Project Communications & Events Officer

We are seeking a Project Communications & Events Officer to join the LIBER team.

Do you have experience in the organisation and planning of events and workshops? Are you enthusiastic and interested in issues relating to research libraries such as open access, research data management, text and data mining, and research infrastructure? Περισσότερα…