Θέση Βιβλιοθηκονόμου στο Larnaca College

Το Larnaca College επιθυμεί να προσλάβει άμεσα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών Microsoft Office.

Περισσότερα…

Research Liaison Librarian – University of Nicosia

Department of Library and Information Center

The University of Nicosia (and its affiliated institutions) is the largest research University in southern Europe that teaches primarily in English.  It offers over 100 Bachelors, Masters and Doctoral programs, both at its home campus in Nicosia, Cyprus and through its distance learning programs offered throughout the world to over 14,000 students.    Περισσότερα…

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πολιτιστικού Υλικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ»

προκηρύσσει  θέση

Υπευθύνου Διαχείρισης Πολιτιστικού Υλικού

για το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος, στο Στάδιο Τεγέας.

 Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και θα είναι αρμόδιος/α για:

  • την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, την επικαιροποίηση, την ταξινόμηση και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος υλικού της Περισσότερα…

EMBL Job Opportunities

Librarian
Location: Heidelberg, Germany
Staff Category: Staff member
Contract Duration: 3 years
Grading: 4, 5 or 6; depending on qualification and experience
Closing Date: 28 February 2017
Reference Number: HD_01037

Περισσότερα…