Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της EBLIDA

Οι Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες και η πρόκληση των ηλεκτρονικών εκδόσεων

 Η κοινωνία είναι στα πρόθυρα μεγάλων αλλαγών. Η μεταμόρφωση των μέσων και της αγοράς πληροφοριών είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνία μας. Είναι μία ευκαιρία όπως επίσης και μία απειλή για την Ευρώπη. Περισσότερα…