Εκπομπή 26ης Ιανουαρίου 2014

Βιβλιοθήκες στα FM

Η ραδιοφωνική εκπομπή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής κάθε Κυριακή 10:00 – 12:00 το πρωί από τη συχνότητα του Επικοινωνία 94 FM Ραδιόφωνο Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γ. Γλωσσιώτης, Χ. Κυριακοπούλου Φ. Παυλίδου, Δ. Πολίτης

- Εκπομπή 26ης Ιανουαρίου 2014 – Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Στην εκπομπή της 26ης Ιανουαρίου 2014 είχαμε τη χαρά και τιμή να παρουσιάσουμε τη βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Ενημέρωσης & Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ).

Προσκεκλημένες στο στούντιο ήταν οι βιβλιοθηκονόμοι της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ, Άννα Μάστορα και Κωνσταντίνα Τσίρπου, οι οποίες μας παρουσίασαν την εν λόγω βιβλιοθήκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με το ιστορικό της βιβλιοθήκης, το περιεχόμενο της συλλογής της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιστορικό αρχείο έντυπων εφημερίδων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, καθώς και στις υπηρεσίες της -βασικές και επικουρικές- και το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα χαρακτηριστικά που έχει μια κυβερνητική βιβλιοθήκη καθώς και τις ξεχωριστές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η βιβλιοθήκη της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ιδρύθηκε το 1955 και υπάγεται στη Διεύθυνση Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης, στην οποία προΐσταται ο κ. Στέλιος Αγουρίδης, δημοσιογράφος με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο των ΜΜΕ. Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 14600 βιβλία, τρέχουσες εφημερίδες αλλά και αρχείο εφημερίδων (πάνω από 13500 δεμένους τόμους εφημερίδων από το 1902 και εξής), περιοδικά (δεμένα και άδετα), ΦΕΚ (από το 1884-2001), χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων καθώς και σπάνια βιβλία από τα τέλη του 17ου αιώνα και εξής. Επίσης, η βιβλιοθήκη συγκεντρώνει σε ξεχωριστή συλλογή τις εκδόσεις του φορέα από την ίδρυσή του (1939).

Οι τομείς που καλύπτει το βιβλιακό υλικό είναι: ΜΜΕ, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτικές & Κοινωνικές επιστήμες, Οικονομία, Δίκαιο, Λογοτεχνία, Ιστορία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Θρησκεία, Λαογραφία, Στατιστική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία και άλλοι.

Σημαντικό κομμάτι της βιβλιοθήκης αποτελεί η ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ η οποία διακρίνεται σε τρέχουσα και ιστορική. Η τρέχουσα συλλογή περιλαμβάνει τους σύγχρονους τίτλους (~24) που λαμβάνει η βιβλιοθήκη και καλύπτουν τις ανάγκες για επίκαιρη ενημέρωση. Η ιστορική συλλογή περιλαμβάνει εφημερίδες (έντυπες, σε δεμένους τόμους) -περίπου 270 τίτλους- από το 1902 έως σήμερα και περιλαμβάνει κυρίως αθηναϊκές εφημερίδες, κάποιες περιφερειακές και μερικές ξενόγλωσσες. Η ιστορική συλλογή φυλάσσεται σε βιβλιοστάσια ελεγχόμενης πρόσβασης και προϋπόθεση για τη χρήση της αποτελεί η έκδοση Δελτίου Χρήστη του Αρχείου. Λόγω της ιδιαιτερότητας της συλλογής και με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των ενδιαφερομένων συστήνεται η εκ των προτέρων επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό και λειτουργεί δανειστικό τμήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (http://www.minpress.gr/minpress/index/ministry/min_building_library.htm). Επιπρόσθετα, η βιβλιοθήκη διεξάγει έρευνες σε πηγές του διαδικτύου για την εκπλήρωση αιτημάτων πληροφόρησης και συμμετέχει στην πιλοτική φάση της Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link. Στο πλαίσιο των δράσεών της η βιβλιοθήκη συμμετέχει και σε θεματικές εκθέσεις του φορέα (με αφορμή επετείους ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις) με σχετικό υλικό από τη συλλογή της, και επιμελείται ή δημιουργεί σχετικό ο/α υλικό για προβολή. Κατόπιν συντάσσονται κατάλογοι των εκθεμάτων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη ενημερώνει το σύνολο του προσωπικού του φορέα για εκθέσεις, συνέδρια, διασκέψεις και άλλα δρώμενα σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο βιβλιοθηκονόμος / επιστήμονας της πληροφόρησης σε μια κυβερνητική βιβλιοθήκη. Σε αυτό το σημείο επισημάνθηκε ο υποβαθμισμένος ρόλος των κυβερνητικών βιβλιοθηκών σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν τόσο με στόχο τη συνδρομή τους στο κυβερνητικό έργο αλλά και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, αναφέρθηκε η έλλειψη δυναμικής παρουσίας των κυβερνητικών βιβλιοθηκών, δηλαδή η έλλειψη εξωστρέφειας, σε σχέση με άλλα είδη βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στην ιδιαιτερότητα της οργανωτικής δομής των κυβερνητικών βιβλιοθηκών, καθώς, με τις αλλαγές των επικεφαλής των δομών στις οποίες ανήκουν, δυσχεραίνεται η συνέχεια του έργου τους. Για το λόγο αυτό τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης επίσημων συνεργασιών μεταξύ των κυβερνητικών βιβλιοθηκών.

Βεβαίως, δε θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, και, συνεπώς, και οι βιβλιοθήκες. Για το θέμα αυτό σημειώθηκε από τις βιβλιοθηκονόμους ότι υπήρξε αύξηση (συγκρίνοντας τα έτη 2012 και 2013) στους δανεισμούς της βιβλιοθήκης τους, θεωρώντας πως ένα σημαντικό μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στην οικονομική κρίση. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται η τάση επιβολής χρηματικού αντιτίμου για πρόσβαση στα τεύχη πολλών εφημερίδων από τους φορείς έκδοσής τους, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης τόσο της τρέχουσας όσο και της ιστορικής συλλογής εφημερίδων που διαθέτει η βιβλιοθήκη.

Σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις που προγραμματίζει η βιβλιοθήκη της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο εμπλουτισμού και καταγραφής της συλλογής υπάρχει στόχος να γίνει επεξεργασία ενός τμήματος της συλλογής με ξενόγλωσσα βιβλία -τούρκικα, βουλγάρικα, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρώσικα κ.α.- το οποίο παραμένει προς το παρόν μη διαθέσιμο για το κοινό. Επίσης, υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω αξιοποίηση της ιστορικής συλλογής των εφημερίδων προς όφελος του κοινού (ίσως με την ψηφιοποίηση και διάθεση επιλεγμένων τίτλων) με στόχο τη συντήρηση και διατήρηση του (κυρίως σπάνιου) υλικού. Τέλος, είναι ζητούμενο η επιδίωξη επίσημων συνεργασιών με άλλους φορείς και, κυρίως, με άλλες κυβερνητικές βιβλιοθήκες.

Η πρόσβαση στο κτίριο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ είναι φιλική για ΑμΕΑ ενώ για την είσοδο στο κτίριο απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου ανάλογου εγγράφου.

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι 9:30 – 14:30, Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά αναφορικά με τη χρήση της ιστορικής συλλογής των εφημερίδων, προτείνεται η εκ των προτέρων επικοινωνία.

Για επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη:

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9098039, -8026, -8027

Email: library @ minpress . gr

Web: http://tinyurl.com/ggee-library ή

http://www.minpress.gr/minpress/index/ministry/min_building_library.htm

Ένα Σχόλιο
  1. Pingback: Βιβλιο&theta...

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>