ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ FM – Eκπομπή 8 Ιουλίου 2012

Η ραδιοφωνική εκπομπή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής κάθε Κυριακή κοντά σας, 10 – 12 το πρωί, μέσα από τη συχνότητα του Επικοινωνία 94 FM Ραδιόφωνο Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Γλωσσιώτης, Φρόσω Παυλίδου, Δημήτρης Πολίτης

Η εκπομπή της Κυριακής 8ης Ιουλίου ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του  τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας.

Είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε προσκεκλημένους τον καθηγητή Γιώργο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας & προϊσταμένο του τμήματος την περίοδο 2006 – 2010, την καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη Μάνεση, προϊσταμένη του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης και τον Δρ. Νίκο Σταυρόπουλο επιστημονικό συνεργάτη επί σειρά ετών του τμήματος.

Το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας είναι το πρώτο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1977 και από το 1983 ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας. Το 2003 μετονομάστηκε σε Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση  στην πληροφόρηση, διάρκειας οκτώ εξαμήνων παρέχοντας στους φοιτητές θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις. Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε μονάδες πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία κ.α.) ενώ παράλληλα εκπονούν πτυχιακή εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών τους. Στο τμήμα δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, δηλαδή δε δίδεται τίτλος για κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση, καθώς η διαχείριση της πληροφορίας αποτελεί διεπιστημονικό πεδίο που πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών (εφαρμόστηκε για φορά το 2008) έχει ως στόχο τη δημιουργία αποφοίτων που θα είναι ικανοί να διαχειριστούν πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνει μαθήματα βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας και μουσειολογίας, αλλά και έναν κοινό κορμό μαθημάτων πληροφόρησης. Οι νέες τεχνολογίες έχουν σημαντικό ρόλο  στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να λείπουν τα μαθήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής παιδείας.

Έγινε κάθε προσπάθεια να ενσωματωθούν στο νέο πρόγραμμα οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφόρησης και να δοθούν στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις (με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον), χωρίς να αποκοπούν από την αξιοσημείωτη παράδοση που έχει δημιουργήσει ο κλάδος.

 Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης γίνεται αξιολόγηση σε κάθε εξάμηνο τόσο από τους φοιτητές μας όσο και από τους φορείς που συνεργαζόμαστε οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν τις γνώσεις των παιδιών στην καθημερινή πράξη και να διατυπώσουν απόψεις & προτάσεις, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να επισημαίνονται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών.

Άλλωστε κύριος στόχος του τμήματος είναι η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Έτσι γίνεται προσπάθεια όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στο επαγγελματικό περιβάλλον και να διευκολύνουν την προσπάθειά τους να ενταχθούν σε αυτό. Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα οι απόφοιτοι του τμήματος  ως επαγγελματίες της πληροφόρησης θα πρέπει να μπορούν να  διεκδικήσουν θέσεις και στον ιδιωτικό τομέα.

Η επιτυχής αξιολόγηση του τμήματος από ξένους αξιολογητές (Νοέμβριος 2011) περιείχε πολύ θετικές παρατηρήσεις: για το πρόγραμμα σπουδών, το παρεχόμενο διδακτικό έργο το οποίο υποστηρίζεται και από πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (που έχει αναπτυχθεί από το τμήμα με ίδιες δυνάμεις και μηδενικό κόστος), την πολύ καλή σχέση που έχει το διδακτικό προσωπικό με τους φοιτητές, όπως  και για την  ερευνητική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όλα αυτά αποκτούν ξεχωριστή αξία και σημασία καθώς η πολιτεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τεχνολογική εκπαίδευση ως παρία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προβάλλοντας ουσιαστικά εμπόδια στην ανάπτυξή της.

Ο ρόλος που μπορεί να επιτελέσει η βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση στην εικόνα του βιβλιοθηκονόμου ως επαγγελματία είναι σημαντικός. Το επάγγελμα είναι ανάγκη να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και αυτό μπορεί να συμβεί με σωστούς επαγγελματίες και καταρτισμένους επιστήμονες. Η βιβλιοθηκονομία (όπως και η αρχειονομία) ξεκίνησε ως επαγγελματική πρακτική. Οι εξελίξεις στον τομέα της πληροφόρησης την ανέδειξαν σε εφαρμοσμένη επιστήμη, γι” αυτό άλλωστε το τμήμα βρίσκεται στο κατάλληλο περιβάλλον: σε ένα τεχνολογικό ίδρυμα, όπως το ΤΕΙ Αθήνας. Η επιστήμη της Πληροφόρησης είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη που αποτελείται από ένα μεγάλο επιστημονικό κομμάτι, θεωρητικό, το οποίο μιλάει για τη διαχείριση πληροφοριών, για την οργάνωση και διαχείριση της γνώσης, για έννοιες που έχουν να κάνουν με τις βασικές λειτουργίες του πώς ο άνθρωπος οργανώνει, τόσο σε επίπεδο μνήμης όσο και σε επίπεδο πρακτικό, όλο τον όγκο των πληροφοριών, τις οποίες δέχεται από το περιβάλλον. Πώς τις διαχειρίζεται, πώς δημιουργεί τις αποθήκες της γνώσης, τις οποίες θέλει να έχει πάντοτε διαθέσιμες. Αυτό είναι ένα τεράστιο θεωρητικό κομμάτι, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία αξία εάν δεν έχει απτή εφαρμογή.

Σχολιάστηκε αρνητικά η έλλειψη Εθνικής Πολιτικής Πληροφόρησης και η αδιαφορία της πολιτείας για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, ακόμη και για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.  Έγινε αναφορά στην ουσιαστική κατάργηση των σχολικών βιβλιοθηκών, αλλά και στις πρωτοφανείς απόψεις της προηγούμενης υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία έφθασε στο σημείο να  αποσύρει το ενδιαφέρον της πολιτείας από τις δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας, προτείνοντας ως λύση την υποστήριξη τους από ιδιώτες.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνονται:

 1) Το δεύτερο διεθνές συνέδριο για την ενιαία Πληροφόρηση (ICININFO 2012) που θα γίνει στη Βουδαπέστη από 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

 2) Το έργο της δημιουργίας και ανάπτυξης ιδρυματικού αποθετηρίου και ψηφιακής βιβλιοθήκης στο ΤΕΙ Αθήνας (στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

 3) Η συνεργασία με το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής», που αφορά την ανάπτυξη των μεταδεδομένων για τη διαχείριση της συντήρησης πολιτισμικών αγαθών.

Ανακοινώθηκε, επίσης, η έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Linnaeus της Σουηδίας, το οποίο χωρίς κανένα απολύτως κόστος και σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας παρέχει, εξ αποστάσεως, πρόγραμμα Master on Information Systems. Το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, έχει τρεις κατευθύνσεις (όλες αντικείμενα ενδιαφέροντος της ΣΔΟ) εκ των οποίων η μια αφορά τη διοίκηση και την ηγεσία στις βιβλιοθήκες και τους πληροφοριακούς οργανισμούς (η προκήρυξη & η αίτηση βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Αθήνας).

Παράλληλα δρομολογείται, εντός του 2013, η δυνατότητα διδακτορικών σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Την ευθύνη των σπουδών θα έχει το αγγλικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα απονέμει και τον τίτλο, ενώ το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης θα συμμετέχει με την επίβλεψη των διδακτορικών φοιτητών στην Ελλάδα.

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>