ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ζητείται από τη δικηγορική εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ  ζητείται από τη δικηγορική εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Μεγάλη ικανότητα επικοινωνίας
  • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευελιξία
  • Έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
  • Οργάνωση και multitasking

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@zeya.com αναφέροντας τον κωδικό LIBR1 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2018