Θέση βιβλιοθηκονόμου (ορισμένου χρόνου) για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

 για  την  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού  (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

            Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση 2 – 3 ετών.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
  • Μεγάλη ικανότητα επικοινωνίας
  • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευελιξία
  • Έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
  • Οργάνωση και multitasking

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»

μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2017 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR17-1

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

e-mail : pers_off@haef.gr

τηλ. 210 67.98.231