Θέση Βιβλιοθηκονόμου (αορίστου χρόνου) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΟ

 για  την  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

(σύμβαση αορίστου χρόνου)

 

          Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 

 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
 • Εμπειρία καταλογράφησης και εισαγωγής μεταδεδομένων (Dublin Core) σε ανάλογη θέση 2 – 3 ετών.
 • Γνώση δημιουργίας βιβλιογραφικών εγγραφών.
 • Εμπειρία και διαχείριση ιδρυματικού αποθετηρίου (DSpace).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ εφαρμογών MS Office και Internet.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ευελιξία
 • Έμφαση στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
 • Οργάνωση και multitasking

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr

«Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»

μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2017 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR17-2

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

e-mail : pers_off@haef.gr

τηλ. 210 67.98.231