Δυο Θέσεις: εσωτερικού – εξωτερικου συνεργατη (24/1/17)

Η εκδοτική εταιρία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο άτομα που θα συμμετάσχουν στην διαχείριση των επιστημονικών περιοδικών της

Θέση 1: Εξωτερικού Συνεργάτη, που να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (ή που είναι πρόθυμος να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας), με το οποίο η εταιρία θα συνεργαστεί με συμβόλαιο για έναν (1) χρόνο στα πλαίσια συνεργασίας με ευρωπαϊκό επιστημονικό φορέα. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης όσο πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Θέση 2: Εσωτερικός συνεργάτης, που να εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για έναν (1) χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας όσο πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Χώρος εργασίας: Είτε στα γραφεία της εταιρίας στο Ηράκλειο της Κρήτης (κατά προτίμηση) είτε στην Αθήνα.

 Αντικείμενο εργασίας

 • Επιμέλεια των βιβλίων και περιοδικών της εταιρείας.
 • Οργάνωση της ροής των άρθρων από την υποβολή τους μέχρι την έκδοση τους.
 • Συνεργασία με τυπογραφικά και γραφιστικά ατελιέ για τη στοιχειοθεσία, τη σελιδοποίηση και τη σχεδίαση των βιβλίων/ περιοδικών και των εξωφύλλων τους.
 • Διαχείριση υποβολής σε ηλεκτρονικές βάσεων δεδομένων.
 • Συνεργασία με τους συντάκτες των περιοδικών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιστημονικής αξιολόγησης.

Απαραίτητα προσόντα

 •  Πτυχίο TEI Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 •  Άριστη γνώση αγγλικών
 •  Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office
 •  Γνώσεις διαχείρισης ψηφιακών αρχείων και γνώση κωδικοποίησης πληροφοριών
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες.

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο θεματικό τομέα απασχόλησης.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο συναφές με το πτυχίο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 •  Γλώσσες σχεδίασης ιστοσελίδων (HTML – XML / XSL). Γλώσσες ενσωμάτωσης κώδικα σε Ιστοσελίδες
 • Γνώση πρωτοβουλιών μεταδεδομένων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας στις ψηφιακές βιβλιοθήκες
 •  Γνώση χρήσης Adobe Creative Suite

Δικαιολογητικά:

 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά ή αγγλικά)
 • Στοιχεία επικοινωνίας του/της υποψηφίου

Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εταιρείας info@europeanpublishing.eu με θέμα «Θέση Επιμελητή Εκδόσεων». Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για τηλεφωνική και προσωπική συνέντευξη.