Θέση Διευθυντή Βιβλιοθήκης – Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Ο ρόλος του Διευθυντή είναι η καθοδήγηση του προσωπικού της νέας Βιβλιοθήκης και η εκπροσώπηση της στην τοπική κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπερσύγχρονες υποδομές της Βιβλιοθήκης, θα ήταν ιδανικό ο νέος Διευθυντής να έχει την ικανότητα και το ζήλο να προβάλει τη Βιβλιοθήκη. Το απαιτούμενο ενδιαφέρον θα μεταφραστεί επίσης ως δέσμευση και ικανότητα αντιμετώπισης αναπόφευκτων δυσκολιών και προκλήσεων.

Ο Διευθυντής θα πρέπει να:

 • είναι δημιουργικός και να έχει κίνητρα
 • έχει καλές επιχειρηματικές και διαχειριστικές ικανότητες με εμπειρία καθοδήγησης μικρών ομάδων
 • είναι καλός ακροατής με καλή συναισθηματική νοημοσύνη
 • έχει ισχυρές γραπτές και προφορικές δεξιότητες
 • είναι γνώστης των επικοινωνιών και δημοσίων σχέσεων με καλή κατανόηση των νέων μέσων και του ψηφιακού κόσμου
 • έχει πραγματικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ακόμη και αν δεν έχει άμεση εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα
 • έχει διεθνείς σχέσεις και ενδεχομένως εμπειρία στο μη κερδοσκοπικό χώρο
 • έχει άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • έχει κοινωνική και ευέλικτη προσωπικότητα και την ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων με την τοπική κοινωνία της Καλαμπάκας
 • έχει αποδεδειγμένες δεξιότητες δημοσιονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμό και υποβολή εκθέσεων), διαχείρισης χρόνου και σχεδιασμού/ προγραμματισμού.

Η θέση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα την Καλαμπάκα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mvasileiou@kalambakalibrary.org

Η διαχείριση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

___________________________________________

Kalambaka Library

Position of Library Director

The role of the Director is to give leadership to the new Library, both for the staff of the Library and representing the Library within the local community.

Given the state of the art facility, it would be ideal if the new Library Director has the passion and capacity to put the Library “on the map”. The necessary passion will also translate into the commitment and ability to overcome inevitable difficulties and challenges.

The Director needs to:

 • Be a creative, self-starter
 • Have good business and management skills with experience of leading a small team
 • Be a good listener with sound emotional intelligence
 • Have strong written and verbal skills
 • Be a ‘Communication/PR ‘ savvy person with good understanding of the new media and digital world
 • Have a genuine interest in education and new approaches to education, even if no direct experience in the education field
 • Have an international affinity and, potentially, experience in the not-for–profit space
 • Speak and write English fluently
 • Be a sociable, flexible personality able to develop relationships in the local Kalambaka community
 • Have proven financial management (budget and reporting), time management and planning/scheduling skills.

The Director is a full-time position based in Kalambaka.

Interested parties are invited to send their CV in English tomvasileiou@kalambakalibrary.org

 All applications will be treated with utmost confidentiality.