Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών στην Κάντζα – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

 Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

LIBR15-6

για  τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών

 στην Κάντζα

                                             Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή
  •  Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων / Internet / MS Office
  •  Εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε άλλη ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία είναι επιθυμητό

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr  «Θέλω να εργαστώ στο Κολλέγιο – Ηλεκτρονική Αίτηση Πρόσληψης»  μέχρι τις 26 Ιουνίου 2015 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR15-6.