Θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου μέσω κινητικότητας

Ο Δήμος Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη) ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν ΤΕ Βιβλιοθηκονόμο στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., για εργασία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θερμαϊκού.

Η ανακοίνωση αυτή αφορά ΗΔΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ υπαλλήλους που επιθυμούν να μετακινηθούν στο Δήμο Θερμαϊκού.

Στοιχεία επικοινωνίας: 6974.612.979, poltherm@gmail.com Ευαγγελία Παράσχου, Υπεύθυνη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θερμαϊκού