Θέση Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Η Εκπαιδευτική, Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Καλαμπάκας (KDK) αναζητά Βιβλιοθηκονόμο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς της λειτουργίας σύγχρονων βιβλιοθηκών.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα δίνει αναφορά στο Διευθυντή της Βιβλιοθήκης και πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες, καθήκοντα και προκλήσεις, συμμετέχοντας σε ποικίλους ρόλους που αφορούν τη διοίκηση, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την υποστήριξη.

Προσόντα:
• Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας
• Μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο
• Τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία σε βιβλιοθήκη
• Άριστη γνώση διαφορετικών εφαρμογών διαχείρισης βιβλιοθηκών
• Εμπειρία στη διαχείριση και αρχειοθέτηση ψηφιακού περιεχομένου
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, γνώση επιπρόσθετων γλωσσών επιθυμητή
• Άριστη γνώση του MS Office
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Ικανότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας
• Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, εξέλιξη νέων δεξιοτήτων και συμβολή στη δημιουργία περιβάλλοντος συνεχούς μάθησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gk@kalambakalibrary.org μέχρι την Παρασκευή 17/10/2014.

Η διαχείριση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Θέση Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας FINAL