Ψηφίσματα 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών

4-5 Δεκεμβρίου 2008

Ηράκλειο Αττικής

Οι εργασίες του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 • Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου σηματοδοτείται και το τέλος του πρώτου κύκλου της ζωής των Δ. Β. στην Ελλάδα. Χρειάστηκε η θυσία της πρώτης γενιάς βιβλιοθηκονόμων που εργάστηκαν σ” αυτές με πάθος για να φθάσουμε ως εδώ.
 • Μετά από τα αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και την καθιέρωσή του ως θεσμού έφθασε η φάση που η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα πρέπει να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό θεσμό πολιτισμού και εκπαίδευσης, που θα προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες για κάθε ηλικία και για κάθε κατηγορία πολιτών, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα αποτελέσει: βάση για ενημέρωση και επιμόρφωση για τους όλους τους κατοίκους της περιοχής, ανεξαρτήτου ηλικίας, εκπαίδευσης ή εθνικότητας, τον θεματοφύλακα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού πλούτου της περιοχής και θα συμβάλει στην προβολή τους εκτός των ορίων της περιοχής που υπηρετεί.
 • Για να παίξουν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες το ρόλο αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη στελέχωση και ικανό προϋπολογισμό.
 • Θα πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό ανάπτυξης και λειτουργίας των πνευματικών κέντρων και των κέντρων νεότητας του δήμου που εξυπηρετούν.
 • Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με τα σχολεία,

    τις σχολικές βιβλιοθήκες και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιοχής τους.

Τα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω είναι:

 • Η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές δημοτικές βιβλιοθήκες να φθάσουν στα επίπεδα ανάπτυξης των λαϊκών βιβλιοθηκών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συντονιστικό αυτό όργανο μπορεί να είναι ένα Γενικό Συμβούλιο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ κλπ, η ΕΕΒΕΠ καθώς και επαγγελματίες Βιβλιοθηκονόμοι και Επιστήμονες της Πληροφόρησης του χώρου, σε ποσοστό ικανό, ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική προσέγγιση με τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, τη διατύπωση προτάσεων και τη θεσμοθέτηση των αποφάσεων.

 • Η δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Δημοτικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΔΒ)για την δικτύωση, την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων και υλικού. Το αποτέλεσμα του εν λόγω Συλλογικού Καταλόγου θα είναι σημαντικό σε οικονομίες κλίμακας χρόνου και εξοικονόμησης πόρων. Προαπαιτούμενα: Κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο οριζόντιας δράσης, στελέχωση, χρήση ευρυζωνικών δικτύων στις βιβλιοθήκες κλπ.. O ΣΚΕΔΒ μπορεί να υλοποιηθεί, σε συνεργασία με την κεντρική ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Ο εν λόγω Συλλογικός Κατάλογος θα αποτελεί τμήμα ενός Ενιαίου Ελληνικού Συλλογικού Καταλόγου, όπου σε εθνικό επίπεδο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες Βιβλιοθηκών.
 • Η λειτουργία προγραμμάτων για άτομα της τρίτης ηλικίας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε συνεργασίες με τα κατά τόπους  ΚΑΠΗ.
 • Η Λειτουργία προγραμμάτων αναγνωστικής συνήθειας για:
 • τις ηλικίες 0-18 ετών
 • ειδικών κατηγοριών χρηστών, σε συνεργασία με σχετικούς φορείς
 • λεσχών ανάγνωσης, σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ
 • Η Ψηφιοποίηση των τοπικών συλλογών γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη των τοπικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και την ένταξη του τοπικού ψηφιακού πλούτου στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές ψηφιακό περιβάλλον(τροφοδότηση της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης Europeana), σε συνεργασία με τα τοπικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Η Εκπόνηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για μετανάστες, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, για διάχυση κυβερνητικής πληροφόρησης σε θέματα μεταναστών, για την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητάς των. Τη μεσολάβηση της Βιβλιοθήκης για  πολιτιστικές ανταλλαγές, με σχετικές εκδηλώσεις και την οπτικογράφηση, διατήρησή τους σε ψηφιακή μορφή και διάδοση μέσω του διαδικτύου (ασύγχρονη μετάδοση).
 • Η Εκπόνηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και πληροφοριακής παιδείας προς τον πολίτη – δημότη – κάτοικο,  για την εξοικείωση και την σταδιακή ένταξη του πολίτη στην κοινωνία της πληροφορίας, σε συνεργασία με τα τοπικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός και τοπική Αυτοδιοίκηση», που έχει ήδη εκπονήσει, με στόχο τον συντονισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, ώστε να καταστούν πόλοι τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης με αντικείμενο:

 1. Το συντονισμό των δράσεων των δημοτικών βιβλιοθηκών
 2. Τη δικτύωση όλων των δημοτικών βιβλιοθηκών
 3. Τη σταδιακή αλλαγή του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών
 4. Τη διάχυση των καλών πρακτικών
 5. Τη δημιουργία και υποστήριξη λεσχών ανάγνωσης

Η υλοποίηση επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Είναι καιρός οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες να διαδραματίσουν ένα νέο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες.

Το μέλλον επιτέλους τους ανήκει.

 

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>