Ψήφισμα του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιθηκών

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 24 -26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη την παντελή απουσία Εθνικής Πολιτικής για την οργάνωση τη λειτουργία και το συντονισμό των ελληνικών βιβλιοθηκών διαφορετικών κατηγοριών, διοργάνωσε ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του 17ου Συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια του Συνεδρίου.

 

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διαπιστώνει την   απουσία εθνικής πολιτικής για την ενιαία οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και ανάπτυξη  των βιβλιοθηκών της χώρας, η οποία έχει ως συνέπεια:

  • τη μη ισόρροπη ανάπτυξη των βιβλιοθηκών διαφορετικών κατηγοριών μια και δεν υφίσταται ουδεμία συνεργασία ή συντονισμός μεταξύ των φορέων που τις εποπτεύουν: Υπουργείο Παιδείας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Υπουργείο Εσωτερικών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες, ΑΕΙ και ΤΕΙ για τις δικές τους Βιβλιοθήκες, Υπουργείο Υγείας για τις Βιβλιοθήκες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις Βιβλιοθήκες των Στρατιωτικών Σχολών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις Ερευνητικές Βιβλιοθήκες κ.ο.κ.
  • την ανορθολογική χρηματοδότηση και αποδυνάμωση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών πόρων που διατίθενται για τις επί μέρους κατηγορίες ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού και συνεπούς εθνικής πολιτικής,
  • την άδικη κατανομή των πόρων αυτών τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες βιβλιοθηκών,
  • τον κατακερματισμό και την αποδυνάμωση της αγοράς που απευθύνεται στις βιβλιοθήκες (συστήματα βιβλιοθηκών, εξοπλισμοί, υπoδομές κλπ) με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες να δαπανούν μεγάλα ποσά για την συντήρηση και υποστήριξη τους και να μην είναι σε θέση να απολαμβάνουν το πλεονέκτημα των οικονομιών κλίμακος από τη συνέργεια και τη συμμετοχή σε κοινά προγράμματα.

 

Για την αντιμετώπιση της παραπάνω απαράδεκτης κατάστασης οι Βιβλιοθήκες θεωρούν αναγκαία τη σύσταση  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων που εποπτεύουν διαφορετικές κατηγορίες βιβλιοθηκών (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κλπ)  μαζί με εκπροσώπους από τις βασικές κατηγορίες των βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκές, δημόσιες-δημοτικές, νοσοκομειακές, ερευνητικές, ειδικές κλπ).

 

Κύρια αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι ο συντονισμός των φορέων που εποπτεύουν διαφορετικές κατηγορίες βιβλιοθηκών, η χάραξη ενιαίας εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες, η υιοθέτηση κοινών προτύπων, η ισόρροπη  ανάπτυξη και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις περισσότερο ανεπτυγμένες βιβλιοθήκες στις λιγότερο ανεπτυγμένες, η οργάνωση κοινών δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας, καθώς και η αξιοποίηση και προβολή του έργου των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων.

 

Η ωφέλεια που θα προκύψει από μια τέτοια πρωτοβουλία τόσο στον τομέα της παιδείας και της δια βίου εκπαίδευσης όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που απευθύνονται  προς τους πολίτες είναι και προφανής και ανυπολόγιστη.

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>