Υπόμνημα προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ΑΕΙ και Προέδρων ΤΕΙ

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης εκτιμά το σημαντικό και πολύπλευρο έργο, διεθνών προδιαγραφών, που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας γιγαντιαίας προσπάθειας στον τομέα της διαχείρισης, πρόσβασης και παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.

Το ΥΠΕΠΘ, με την πολιτική του να αποκλείσει τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Δ” Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλώνει την αδιαφορία για τα επιτεύγματα αλλά και για την μελλοντική τους εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξή τους, αφού επέλεξε να μη δεσμεύεται για την χρηματοδότησή τους.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν για το 2000-2006  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις, όπως:

 • Τη λειτουργία του συλλογικού καταλόγου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την οργάνωση της διοικητικής, τεχνικής και επιστημονικής του υποδομής.
 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση αυτομάτου συστήματος δανεισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών.
 • Την υποστήριξη σύναψης συμφωνιών για συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές και ηλεκτρονικά περιοδικά.
 • Τη δημιουργία της μονάδας ολικής ποιότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της.
 • Τη δημιουργία και την υποστήριξη του ψηφιακού συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης γκρίζας βιβλιογραφίας «ΑΡΤΕΜΙΣ».
 • Τη δημιουργία κεντρικού συστήματος αναζήτησης πληροφοριών.
 • Την επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών.

 Είναι βέβαιο ότι, αν δεν αλλάξει η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης που αποκλείει από τη χρηματοδότηση τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν και να υποστηριχτούν όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, ενώ παράλληλα θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και με τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σ’ αυτές.

Σήμερα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στελεχώνονται κυρίως από έκτακτο ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των βιβλιοθηκών, αλλά και τις εργασίες της καθημερινότητας. Πρόκειται για προσωπικό που εργάζεται επί σειρά ετών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν εκπαιδευθεί στις ειδικευμένες δράσεις των βιβλιοθηκών, έχουν εξειδικευθεί σε έργα και λειτουργικά συστήματα, έχουν οι ίδιοι αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία και έχουν οργανώσει και λειτουργήσει  υπηρεσίες ολόκληρες.

Αυτή την τεχνογνωσία που κόστισε σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και στα ευρωπαϊκά ταμεία, για να αποκτηθεί και να λειτουργήσει, αυτή την τεχνογνωσία πρόκειται να απολύσει το ΥΠΕΠΘ, πρόκειται δηλαδή να την στερήσει από την έρευνα και την εκπαίδευση της χώρας, μη εξασφαλίζοντας την εργασία των συμβασιούχων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.  Πρόκειται πραγματικά για παγκόσμια πρωτοτυπία στρατηγικής,  προγραμματισμού και  διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Με την απουσία του προσωπικού αυτού οι βιβλιοθήκες, που πάντοτε λειτουργούσαν με ελλιπές προσωπικό, θα υπολειτουργούν και θα υπολείπονται σε υπηρεσίες προς τους αναγνώστες τους.Η λύση για το προσωπικό αυτό είναι η μετατροπή των συμβάσεών του σε ΙΔΑΧ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από τον ΑΣΕΠ. Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και υπεύθυνη λύση που μπορεί να υιοθετήσει η Κυβέρνηση, τόσο απέναντι στους εργαζόμενους, όσο και απέναντι στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα της χώρας, την οποία οι βιβλιοθήκες υπηρετούν και για την οποία υπάρχουν.

Η τεχνητή μεταφορά του προβλήματος από το ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Εσωτερικών, για μετατροπή των συμβάσεων σε εργασίας αορίστου χρόνου, δίχως να δεσμεύεται το ίδιο το ΥΠΕΠΘ, ως καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο, δεν λύνει το πρόβλημα.

 Το γεγονός ότι σύσσωμη η Αντιπολίτευση μετέφερε στη Βουλή το θέμα, καταδεικνύει και τη σοβαρότητά του. Οι απαντήσεις των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας προς τις επερωτήσεις των κομμάτων, είναι ασαφείς και δεν δεσμεύουν για τον τρόπο που το πρόβλημα θα επιλυθεί.

Φαίνεται ότι υποτιμάται τόσο το θέμα του προσωπικού των εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες, όσο και η αναπτυξιακή πορεία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ως αναγκαία εργαλεία για την έρευνακαι την υποστήριξη του διδακτικού έργου των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν επίσης το μεγάλο έλλειμμα σε θεσμούς- νομικό πλαίσιοσύμφωνα με το οποίο θα υφίστανται και θα λειτουργούν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ειδικά, αλλά και όλες οι κατηγορίες βιβλιοθηκών. Παρότι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία η ύπαρξη και η λειτουργία τους, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών μέσα από μια Εθνική Πολιτική για  Βιβλιοθήκες. Η στήριξη της αρχικής λειτουργίας τους στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος δεν εγγυάται και τη βιωσιμότητα τους που είναι ευθύνη των εθνικών φορέων.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των έργων που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα είναι η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη πλειοψηφία τους, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, έχουν συμβάσεις έργου, παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παράλληλα στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων δεν προβλέπονται, πλην ελαχίστων, μόνιμες θέσεις βιβλιοθηκονόμων.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο στους 380 συνολικά συμβασιούχους εργαζόμενους στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όλης της χώρας, αλλά τις ίδιες τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Κι αυτό επειδή θα στερηθούν το προσωπικό και επομένως θα μειωθεί το ωράριο της λειτουργίας τους, θα μειωθούν οι υπηρεσίες προς τους αναγνώστες, ενώ κάποιες από αυτές, κύρια στα ΤΕΙ, ενδέχεται και να κλείσουν, ελλείψει μόνιμου προσωπικού, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Με την αποτύπωση της κατάστασης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης ζητάει από το Υπουργείο τα παρακάτω:

 • Την ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών και κάθε άλλης εκπαιδευτικής – ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 •  Την ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό της χρηματοδότησης της Οριζόντιας Δράσης και του ΣΕΑΒ.
 • Την  άμεση μετατροπή όλων των συμβασιούχων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ΙΔΑΧ, μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
 • Τη δημιουργία Οργανισμών Εσωτερικής υπηρεσίας των βιβλιοθηκών.
 • Την επανένταξη στο ΕΣΠΑ 2009- 13 των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.
 • Να δεχτεί τις προτάσεις του ΣΕΑΒ για το ΕΣΠΑ, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας  των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τα πνευματικά δικαιώματα.

Ως ότου επιτευχθούν τα παραπάνω να υπάρχει πρόγραμμα γέφυρα στο πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται η  συνέχιση της απασχόλησης όλων των εργαζομένων στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>