ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΜΕΛΗ  ΔΙ.Ο.ΒΙ.
Δράσεις_ΔΙΟΒΙ_2017_φυλλάδιο
Our Future of Change: Envisioning the Role of Libraries and the Information Community – President’s Meeting 2017 @ Lighthouse of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) in Athens, Greece.
3 Απριλίου 2017 @ 8:30 πμ – 9:00 μμ
Our Future of Change: Envisioning the Role of Libraries and the Information Community - President's Meeting 2017 @ Lighthouse of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) in Athens, Greece.
While the shared values of libraries and the information field remain a constant, continuous change in society creates challenges for the profession. What are the [...]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΜΕΛΗ  ΔΙ.Ο.ΒΙ.
Δράσεις_ΔΙΟΒΙ_2017_φυλλάδιο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΜΕΛΗ  ΔΙ.Ο.ΒΙ.
Δράσεις_ΔΙΟΒΙ_2017_φυλλάδιο