ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΒΕΠ στην παρακάτω διεύθυνση:

Ακαδημίας 84 (ημιόροφος)
Τ.Κ 106 78
Αθήνα.

Για επικοινωνία με την ΕΕΒΕΠ χρησιμοποιείστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@eebep.gr και enosiebep@gmail.com. Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κοινοποιείτε τα μηνύματά σας και στις 2 διευθύνσεις.

Για θέματα του δικτυακού τόπου μπορείτε να απευθύνεστε στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου στη διεύθυνση enosiebep@gmail.com