Επιτροπή Σχολικών Βιβλιοθηκών

Επιτροπή Σχολικών Βιβλιοθηκών, συντονίστρια  Χ. Κυριακοπούλου.