Επιτροπή Καταστατικού

Επιτροπή Καταστατικού, Συντονίστρια Αφ. Φράγκου.

Η Επιτροπή αυτή απευθύνεται μόνο στα μέλη της ΕΕΒΕΠ.infoscienceaddict@gmail.com