Επιτροπή Αρχείου Μελών

Επιτροπή Αρχείου Μελών, συντονιστές κος Γ. Γλωσσιώτης και κα Ρ. Χωρέμη.

Η Επιτροπή αυτή απευθύνεται μόνο στα μέλη της ΕΕΒΕΠ. rhoremi@hotmail.com