ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1968 και αποτελεί το μοναδικό, αναγνωρισμένο, πανελλήνιο επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων.

Οι σκοποί της Ένωσης είναι πολλαπλοί, με κυριότερους:

1. την αναγνώριση και προώθηση της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και την αναγνώριση του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου στην κοινωνία, την εφαρμογή της επαγγελματικής δεοντολογίας και την προώθηση των θεμάτων της βιβλιοθηκονομικής παιδείας όλων των βαθμίδων στη χώρα μας.

2. την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για:

  • παιδεία,
  • έρευνα,
  • ενημέρωση,
  • ελεύθερη διακίνηση των ιδεών,
  • προώθηση της μόρφωσης και δημιουργία προγραμμάτων για τον αναλφαβητισμό
  • προβολή των συγγραφέων και των βιβλίων.

3. την ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους με την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς χώρους.

4. την αναβάθμιση των βιβλιοθηκών και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους ώστε να είναι σε θέση να παίξουν τον ρόλο κέντρων πληροφόρησης για όλους τους πολίτες και να αναπτύξουν σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης.

5. την αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών που διακινούνται με τα σύγχρονα μέσα (διαδίκτυο) και την πρόσβαση σε αυτές των πολιτών μέσω των βιβλιοθηκών.

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα σεμινάρια και ημερίδες για ειδικά θέματα, επτά πανελλήνια συνέδρια και έχει εκδώσει σειρά εγχειριδίων και περιοδικών.

Παράλληλα είναι μέλος διεθνών οργανισμών (EBLIDAIFLA), έχει συμβουλευτικό ρόλο για θέματα της αρμοδιότητας της και συνεργάζεται με φορείς που προωθούν τις εξελίξεις στον χώρο της οργάνωσης και της διάδοσης της πληροφορίας (Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κλπ.)

Επιτροπές

Επιτροπή Λαϊκών Βιβλιοθηκών 

Επιτροπή Καταστατικού

Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκδηλώσεων

Επιτροπή Αρχείου Μελών

Επιτροπή Περιοδικού και Εκδόσεων

Επιτροπή Σχολικών Βιβλιοθηκών

Επιτροπή Ιατρικών / Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών

 

Το έργο των Επιτροπών είναι σημαντικό καθώς αυτές θα εισηγούνται στο ΔΣ την χάραξη πολιτικών της ΕΕΒΕΠ σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς επίσης και την ανάληψη δράσεων όπου και όταν χρειάζεται.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων κρίνεται αναγκαία καθώς οι εποχές που ζούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες, τόσο για το προσωπικό όσο και για την συλλογική έκφραση ανάμεσα στις βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα να βρίσκονται σ΄ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, τόσο εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας όσο και του νέου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν.

Πιστεύουμε ότι σ΄αυτές τις συγκυρίες η συλλογική σκέψη και δράση είναι επιβεβλημένη.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΒΕΠ στο mail info@eebep.gr, για ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής.