Ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων

Δημόσιος Δανεισμός και ελληνικές βιβλιοθήκες

Συμμετοχή της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας στο Δημόσιο Διάλογο του Υπουργείου Πολιτισμού για το Δικαίωμα Δημόσιου Δανεισμού. 

Συνάδελφοι,

Με το νόμο 4481/2017 άρθρο 54 παράγραφος 3, που ψηφίσθηκε το τον Ιούλιο του 2017 από την Βουλή των Ελλήνων αναφέρεται:
3.α) Στο άρθρο 22 του ν. 2121/1993, ο τίτλος του οποίου τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες και αρχεία», προστίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία ισχύει από τις 4.3.1993, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993, ως εξής: «2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, ο δημόσιος δανεισμός έργων από τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολικές βιβλιοθήκες) καθώς και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.».
β) Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται η αμοιβή που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για το δημόσιο δανεισμό, ο τρόπος και το σύστημα είσπραξης και διανομής της, το σύνολο των βιβλιοθηκών και φορέων, που εμπίπτουν στη ρύθμιση, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2121/1993, όπως προστίθεται με την περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Κράτος, οι δημοτικές βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών, μορφωτικών ιδρυμάτων και αποστολών στην Ελλάδα καθώς και οι βιβλιοθήκες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν καταβάλλουν αμοιβή για το δημόσιο δανεισμό.

Ενωμένη η βιβλιοθηκονομική κοινότητα διεκδίκησε και πέτυχε τα αυτονόητα για τις βιβλιοθήκες μας και για την πρόσβαση στην πληροφορία των πολιτών της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Δημόσιος Διάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο β” του άρθρου, για τον καθορισμό του συστήματος αμοιβής των δικαιούχων για το δημόσιο δανεισμό. Στο διάλογο αυτό συμμετέχουν από τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα τόσο η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης όσο και ο ΣΕΑΒ, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών.

Για την πληρέστερη τεκμηρίωση των θέσεών μας και την εισήγησή μας για ένα σύστημα δημόσιου δανεισμού δίκαιου και επωφελούς για τον ελληνικό λαό, το οποίο θα του παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς κανένα εμπόδιο, ζητάμε οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Η συμπλήρωσή του είναι ζωτικής σημασίας για την τεκμηρίωση των θέσεών μας και πρέπει να γίνει από όλους μας. Μόνο αν τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας σωστά θα είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε ορθά κατά τη διάρκεια του Δημόσιου Διαλόγου. Είναι στα χέρια μας να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τη σημασία της διαδικασίας αυτής και να στηρίξουν τις θέσεις της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2017.
Με τιμή
το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ

Add Comment RegisterΣχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>