ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Όλοι οι απόφοιτοι των σχολών Bιβλιοθηκονομίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

Μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να την υποβάλλετε προς την ΕΕΒΕΠ. Η ΕΕΒΕΠ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας.

Μέσα από την έντυπη φόρμα
Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την αποστείλετε με e-mail.

Κόστος
Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ η ετήσια συνδρομή στα 20 ευρώ.

Οι φοιτητές των σχολών βιβλιοθηκονομίας μπορούν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη με ετήσια συνδρομή 10 ευρώ.

Μέλη που έχουν διακόψει την συνδρομή τους μπορούν να επανεγγραφούν στην ΕΕΒΕΠ υποβάλλοντας την ίδια αίτηση, με τη σημείωση: επανεγγραφή.

Ειδική κατηγορία μελών αποτελούν και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες καλούνται να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Οι βιβλιοθήκες μέλη είναι επίσης εκείνες που έχουν καταστήσει το περιοδικό της ΕΕΒΕΠ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» συνδρομητές στις συλλογές τους. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι 100 ευρώ (+ΦΠΑ).